Dag 2. Frihet innebär ansvar

2022-12-02

Frihet är för många en positiv känsla av möjligheter. Men det innebär även ett stort eget ansvar i att göra medvetna val i hur vi fördelar vår tid, energi och fokus.

För att vi skall leva ett gott liv som skapar en stark genuint grundad känsla av nöjdhet hela vägen in i hjärtat behöver vi hitta vårt sätt. Inte andras sätt, utan vårt eget.

Vad är frihet för dig ?
Vilka är dina behov?
Vad vill du addera ?
Vad vill du göra mer av med din tid framåt ?
Vilken livsstil vill du ha ?
Med vilka ?

Anne-Leé Holmberg