Ett arbetsklimat som bidrar till positiva ekonomiska resultat

2013-12-12

För en tid sedan fick jag en fråga från en kund som handlade om hur man får till en förändrad arbetsmiljö som bidrar till att både de anställda och arbetsgivaren når sin fulla potential.

Jag vet inte exakt, men i grunden tror jag det är enkelt.

Det handlar om att förhålla sig till sina medarbetare som människor, oavsett vilken roll de har, och bidra med strukturerade humanistiska processer i vem som gör vad och när. Syftet är att skapa en känsla av stolthet och meningsfullhet i det arbete som utförs. Då får man både medarbetare och arbetsgivare som når sin fulla potential. Självklart ligger ett stort ansvar på ledarskapet, att skapa ett klimat som bidrar till att medarbetarna upplever arbetet som en ständigt framåtriktad process. När ledarna som grupp har ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till sitt uppdrag, upplever medarbetarna en tydlighet, som i sin tur skapar en känsla av tillit och förtroende.

För mig betyder en framgångsrik plantskola att alla vet vad de tillsammans ska åstadkomma, men även vem som gör vad och när. Att bara gå till arbetet utan att veta om det är jag eller någon annan som t.ex. ska vattna den här veckan skapar en otydlighet som i sin tur helt i onödan bidrar till det gemensamma utrymmet för otydlighet och frustration.

Alla som går till ett arbete

vill bidra med bra saker och vill göra rätt. Utifrån ett ledningsperspektiv kan man välja att se medarbetare som en kostnad, en headcount och ett problem. Om fokus istället riktas på människan bakom, kopplat till drivkrafter och kompetens och all den potential som naturligt finns där, så kommer alla att både se och känna en arbetsmiljö som bidrar till mänskligt välmående och positiva ekonomiska resultat.

Oavsett om jag är arbetsgivare eller arbetstagare får jag inte alltid det jag vill ”på mitt sätt” utan behöver göra avkall på min egen plan och önskan. Företaget har redan bestämt vad som ska produceras, vad de vill på kort och lång sikt och hur det i stora drag ska gå till.

Genom åren har jag haft förmånen att arbeta med många olika typer av verksamheter och organisationer som alla har haft fantastiska visioner och en stark önskan om att ha och skapa ett arbetsklimat i vardagen som bidrar till välmående. Min övertygelse är att arbetsgivare generellt idag verkligen vill bidra med bra saker på alla nivåer – men det blir tokigt ibland. En av lösningarna tror jag är att regelbundet sätta av tid i vardagen för att ”prata ihop sig”. Sådana samtal kan handla om att ta fram en tydlig karta och målbild över var vi befinner oss och vart vi är på väg samt stämma av att här finns ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till det vi tillsammans ska genomföra.

Tillit, förtroende och tydliga förutsättningar skapar ansvarstagande människor, verksamheter och organisationer. Tillsammans bidrar det till en positiv och framåtriktad arbetsmiljö.

Det är aldrig för sent, och alla kan göra något redan idag för att ta ett större gemensamt ansvar för att vardagen fungerar på arbetet.

Fortsatt skön vecka!

Anne-Leé Holmberg