En tydlig ledare i praktiken

2022-02-18

Så vad kan det innebära rent konkret att bli en mer tydlig ledare – för sig själv och andra?

Ett exempel är kartan och kompassen. Chefer och ledare har idag ofta ansvar som är komplexa att förstå och det finns inte alltid inplanerad tid att sitta ned och skapa en plan för den förståelsen. Ändå menar jag att det är precis det som behövs. Tänk på framgångsrika seglare, skidåkare eller orienterare – hur skulle det se ut om de gav sig iväg utan att ha läst kartan och utan åtminstone en grov plan för hur de ska ta sig i mål? Förberedelsearbetet bidrar oftast till en tydlighet, förståelse och commitment i den egna inre kompassen för större och mindre förändringar.

Ett annat exempel: Att ha roligt och känna glädje i rollen som chef/ledare menar jag borde vara något som alla skulle sträva efter. Du behöver inte skratta hejdlöst, mer handlar det om att känna glädje och mening för vem du är och vad du och andra tillsammans bidrar med. Motivation och engagemang är väsentliga ingredienser som varken människor, strategi eller ledarskap kan vara utan för att nå den där känslan av glädje och mening – på kort och på lång sikt.

Kartan och kompassen, glädje och mening, är bara två exempel på vad som kan bidra till att bli en tydligare ledare. Min erfarenhet är att det oftast handlar om att vända blicken mot sig själv, se hur det går att använda sig själv ”smartare” i sin kommunikation. Många ledare jag mött behöver göra ett grundarbete med sig själva för att skapa mer insikt och medvetenhet om hur de själva fungerar. Det leder till ett framgångsrikt förhållningssätt i mötet med andra och i förlängningen till synbara resultat.

  • Kan bara konstatera att ledare som reflekterar över sig själva och sin ledarstil har ofta mer nöjda kolleger, medarbetare och kunder samt uppfattas som mer tydliga, kommunikativa och modiga.

Anne-Leé Holmberg