En plan för en bra vardag – på kort och på lång sikt

2017-05-31

Tidigt i livet börjar vi anpassa oss för att ”passa in”. Visst, det är många gånger en styrka, men när vi ”gör om oss” till den grad att vi tappar vår egen passion, vårt eget driv, hjärta, hjärna och engagemang i vår längtan att passa in, får det oftast mindre positiva konsekvenser.  Min erfarenhet är att sådan anpassning är en allt vanligare bakgrund till att det uppstår missnöje som tar sig i utryck på olika sätt på arbetsplatser och i våra liv i stort. Det gör i sin tur att vi inte alltid känner oss till freds med oss själva, utan går runt och längtar och hoppas på något som vi inte alltid satt ord på.

Alla behöver vi bekräftelse, men vi fungerar och drivs av olika saker. När vi hoppar ur vardagsspåret och börjar reflektera, stanna till och på ett mer konkret, tydligt och framåtriktat sätt titta på hur vi vill ha det framöver i våra liv, innebär det oftast någon form av förändring. Mindre eller större. Vi vet visserligen inte hur många liv vi har, men att göra det bästa av det vi har just nu tror jag gör att känslan av lycka lättare och oftare infinner sig – på riktigt.

Frågeställningar som till exempel…

  • Vad vill jag?
  • Vad är bra för mig?
  • Vad är mindre bra för mig?
  • Vad vill jag ska bli/vara annorlunda framöver?

… gör att vi börjar tänka i banor som supportar oss att skapa en plan för framtiden – på kort och på lång sikt, men även att ta med lärande från det vi kommer ifrån.

Förra veckan träffade jag en kund i vårt tredje möte. När vi inledde mötet frågade jag honom vad han önskade att vi skulle fokusera på under vårt möte. Hans spontana svar var:

”Anne-Leé, jag har insett att jag har anpassat mig till en grad som har gjort att andra ser mig som anpassningsbar, flexibel, samarbetsvillig, jäkligt trevlig och så vidare. Och det är bra. Men för mig blir det mer och mer tydligt att jag inte tidigare stannat till som jag gör nu, för att fundera på vad som är bra för mig – egentligen. Det vill jag att vi fokuserar på att prata mer om idag.”

En spontan reflektion från mig är att många jag möter ofta åker på andras resor/följer andras vägval, istället för att stanna till och fundera på vad som är bra för dem själva – egentligen.

Fortsatt fin vecka !

Anne-Leé Holmberg