En ny verklighet

2020-04-17

När det blåser och är tuffa tider är det ännu viktigare att hålla sig till grundplanen så långt som möjligt – men anpassa till nya behov. Mitt nya behov av att använda och lära mig nya tekniska verktyg som till exempel teams, zoom, dela skärmar, dela dokument hit och dit och titta på instruktionsfilmer i stora mängder har gjort att jag just nu känner att mitt behov av nya tekniska kunskaper är fyllt för hela året, och lite till 💫.

Veckan före påsk var jag ute och arbetade med en kund i ett ledarutvecklingsprogram för en grupp chefer, ledare och nyckelpersoner. Den här kunden har jag på lite olika sätt supportat med lednings- och verksamhetsstöd under de senaste åren, så vi är inte helt nya för varandra. I uppdraget ingår en del individuell samt en del i grupp med tre olika moduler. Tidplanen är från februari i år fram till november. Men nu står vi inför en ny verklighet – en ny verklighet för alla.

Att arbeta med en grupp när alla inte är på plats är helt klart en ny utmaning för mig. Men även kul och spännande att se vad mer som är möjligt när vi bryter våra traditionella sanningar, och vad som fungerar och inte fungerar rent generellt när det gäller den praktiska aspekten av möten.

I rådande Corona-tider hade vi tex anpassat platsen och lokalen. Jag som tycker om att vara tidigt på plats var extra tidig, då ALLA på hela bolaget hade blivit kallade till ett ”all employees meeting” med högsta ledningen på ”teams” innan vi startade upp våra ledarprogramsdagar. Vi kopplade upp på stor skärm och det fungerade alldeles utmärkt. Under trettio minuter fick vi information angående förändringar och möjliga justeringar för verksamheten och riktning framåt – tydligt, konstruktivt och framåtriktat. By the book!

Tre personer var av olika anledningar inte på plats, men kunden har lämnat över till mig att ta ansvar för att dessa får denna info på plats under gruppmodulerna. Så här tror jag att det kommer var i stort sett hela året, mer eller mindre, även om det lite längre fram kommer att kännas mer stabilt hur vi hanterar det som vi alla står inför oavsett var vi arbetar eller bor idag i världen. 

Ja, det ställer nya krav på oss alla, men jag är helt säker på att många av de metoder vi utvecklar för kommunikation och samarbete just nu kommer att innebära en positiv tillgång i arbetslivet generellt. 

Jag tror ALLTID VI OCH TILLSAMMANS-FOKUS för att skapa en mer lugn och en trygg miljö/klimat på våra arbetsplatser – men just nu blir sammanhangen ännu viktigare för oss, när många arbetar hemifrån. Vi behöver tänka lite extra på många som inte har intressen och sammanhang utanför sin arbetsplats att vara en del av – för många är arbete en stor del av vardagen och identiteten.

Vi människor, oavsett roll och uppdrag, har alla ett behov av att få uttrycka vår reaktion inför andra, men även att mer strukturerat och systematiskt fokusera på uppgiften tillsammans. Speciellt nu när hela världen är lite upp och ner, är behovet ännu större av att få känna att ”jag ingår i ett sammanhang”. 

Närmaste tiden ser jag ett stort värde i att:

  • Hålla sig till grundplanen. Det vill säga anpassa till behov som uppstår, men skapa lugn genom att fokusera och lägga energi på det som vi kan påverka. 
  • Skapa tydliga parallella processer. En av de största riskerna för verksamheter just nu tror jag är att vi arbetar för mycket med fokus på kortsiktighet – löser symptom och är i reaktion – och tappar fokus på långsiktigheten för verksamheten. 
  • Samlas kring uppgiften och sätta ord på XX, gärna med support och ledning utifrån där vi på ett systematisk och strukturerat sätt fokuserar på uppgiften tillsammans.
  • Skapa framtidstro genom samarbete samt en känsla av ett VI, där vi synbart bygger och skapar tillsammans för framtiden. När vi arbetar tillsammans med nya arbetssätt och metoder är jag helt övertygad om att vi kommer att skapa en extra stark känsla av sammanhang som på längre sikt ger framgångsrika team som överträffar förväntningarna.

Lätt att glömma när livet och världen är rörig och oviss är att i oro ligger mycket kraft och energi, som vi genom en mer aktiv medvetenhet och genom mer medvetna val kan välja att använda på ett positivt framåtriktat sätt. 

Just nu har vi alla samma utmaning, oavsett var vi bor på vår jord eller vilket socialt sammanhang vi ingår i, och jag tror att vi kommer att behöva träna oss i att leva i ovisshet med allt vad det innebär och med största sannolikhet under en lång tid framöver. 

En sak är säker: när vi mer medvetet väljer att fokusera på det vi kan påverka så börjar vi omedvetet eller medvetet att flytta oss långsamt framåt för att skapa en tanke och känsla av en plan, och med små små steg börjar vi bygga en ny verklighet. 

En ny verklighet som inte behöver vara sämre – bara annorlunda.

Fortsatt fin fredag!

Anne-Leé Holmberg