Drömmen blev sann

2015-10-13

När jag för snart sex år sedan startade min egen verksamhet vågade jag inte drömma om att jag som mindre konsultbolag skulle få möjlighet att genomföra längre och mer omfattande ledarutvecklingsprogram tillsammans med mina kunder.

Drömmen blev sann, och under de senaste tre åren har jag haft förmånen att få genomföra sådana uppdrag för flera olika kunder.

Som jag ser det kommer ledarutvecklingsprogram mer och mer att bygga på att vi externa konsulter i högre grad än tidigare företagsanpassar upplägg och innehåll inför en eller flera genomförandemoduler.

I ett mer omfattande uppdrag jag haft under året tog vi det ett steg till, där jag tillsammans med en HR-person från kunden samarbetade inte bara i förberedelserna utan även i genomförandet med chefsgrupperna. Att arbeta i en extern och intern kombination kan jag varmt rekommendera. Min erfarenhet är att det leder till ett starkt och positivt resultat för helheten.

Som många andra utgår jag från ett grundmaterial som byggts under lång tid. Men förväntan på ledarskapet handlar idag inte bara om att leda sig själv och andra, utan mer och mer fokus ligger på verksamhet och tydliga konkreta resultat, både av hårda och mjuka värden. När jag tänker anpassning är det i första hand att anpassa upplägg och innehåll utifrån kundens nuläge kopplat till olika affärs- och verksamhetsutmaningar. Företag och verksamheter som lyckas bäst i att skapa resultat är inte de som erbjuder marknaden och kunderna de ”bästa” tjänsterna eller produkterna. Vi vet idag att vår förmåga att omsätta kunskap till konkret handling samt vårt sätt att kommunicera och interagera med varandra är det som skapar skillnaden och leder till positiva ekonomiska resultat i framgångsrika bolag.

Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet. En sådan investering kan vara ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram.

Alla som har valt att arbeta som ledare har enligt min erfarenhet inte alltid ett välutvecklat lyssnande eller är kommunikativa, inspirerande och modiga. För mig är en tydlig ledare någon som bidrar till omgivningen och är optimal för helheten i sitt uppdrag – vilket skapar positiva, synliga och mätbara resultat i organisationens verksamhet. Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt.

Som jag ofta brukar säga:

”Ni ska inte göra om er, bara göra mer av det ni redan gör bra”

Fortsatt bra tisdag !

Anne-Leé