DAG 9. Ditt bästa jag

2021-12-09

Vi har alla massor av kraft och potential, men det bygger på att vi kan tänka klart för att kunna agera utifrån den.Utgå och bygg utifrån att du redan är bra, du behöver inte ”fixas till”.

Bygg på det du redan är och gör som ditt intellekt och hjärta berättar är rätt väg för dig. Självklart är det bra att du är medveten om de områden där du behöver utvecklas, men det är inte där du har din potential. Att våga vara på riktigt, att vara och agera utifrån vem du egentligen är, gör att vi andra upplever att du är sann.

Det du gör, är och säger är en helhet för den som lyssnar.

företagssymbolen