DAG 7. Ett arbetsklimat som bidrar till positiva ekonomiska resultat

2021-12-07

Jag fick en fråga: Hur får man till en förändrad arbetsmiljö som bidrar till att både de anställda och arbetsgivaren når sin fulla potential? I grunden tror jag det är enkelt.

Det handlar om att förhålla sig till sina medarbetare som människor, oavsett vilken roll de har, och bidra med strukturerade humanistiska processer i vem som gör vad och när. Syftet är att skapa en känsla av stolthet och meningsfullhet i det arbete som utförs. Självklart ligger ett stort ansvar på ledarskapet.

När ledarna som grupp har ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till sitt uppdrag, upplever medarbetarna en tydlighet, som i sin tur skapar en känsla av tillit och förtroende.

företagssymbolen