DAG 6. Den mest värdefulla tillgången

2021-12-06

Den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter är vi människor.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver ta ansvar för och skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”.

Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

företagssymbolen