DAG 5. Goda avsikter skapar alltid goda resultat

2021-12-05

När vi är tydliga i vår kommunikation med oss själva och andra fungerar oftast våra relationer. Vi människor består i grunden av en positiv uppsättning potential, kraft, energi eller vad du väljer att kalla det. Med det som utgångspunkt är jag övertygad om att alla människor naturligt har en ärlig önskan och avsikt i att vilja bidra till att göra gott och bidra med bra saker, i stort och smått.

Även om det i vissa situationer ibland blir fel och inte som vi tänkt oss. När vår avsikt är god, är vi nöjda med vårt eget sätt att agera på. Då är vi oftast även ett positivt bidrag för oss själva och för vår omgivning. Tydlig kommunikation med en naturligt grundad avsikt i oss själva skapar förtroendefulla relationer.

företagssymbolen