Dag 4. Ofruktiöst

2022-12-04

Kraften i ord.
Från vår ordlista eller egen skapade.

Ordet ofruktiöst är från en kund.

Betydde där och då.
”Vi kommer ingenstans – vi kan lika gärna ge upp – det är ingen idé”.

Jag älskar ord.
Anne-Leé Holmberg