DAG 3. Med närvaro blir det enklare att vara tydlig och ta kloka beslut

2021-12-03

En del chefer jag möter i mina uppdrag brukar jag göra uppmärksamma på att de förhåller sig till sitt arbete som om de arbetade med akutsjukvård. Det vill säga allt måste hända nu. Med ett sådant agerande uppstår snabbt en otydlig röra. Det som ofta saknas är en plan eller en grundstruktur som stödjer vardagen och ett nästa steg.

Världen snurrar snabbt och det gäller att inte tappa fotfästet. I vårt samhälle finns en omåttlig längtan efter yoga, mindfulness och liknande – verktyg som handlar om att skapa närvaro i vardagen. Med närvaro blir det enklare att vara tydlig, att sortera i alla val som vi ställs inför varje dag.

företagssymbolen