DAG 22. Ta beslut med både hjärta och hjärna

2021-12-22

Tänk dig att du står inför ett beslut.

Du har samlat alla fakta, ändå är det något som inte känns bra.

Vi människor är naturligt smarta i grunden när vi utgår från och är vårt ”bästa jag”. Jag brukar använda två utgångspunkter som handlar om ”fakta” och ”feeling” (känsla). Vi behöver sortera i våra tankar och känslor, skapa rutiner och strukturer för att få ett mer reflekterande förhållningssätt.

Jag tror att vi skapar mycket klokskap när vi ger utrymme och plats för den där goda känslan, magkänslan, den intuitiva förmågan eller ”kloka rösten”. Med andra ord: både hjärna och hjärta behöver vara med för att vi ska fatta välgrundade beslut.