Dag 21. Kärlek eller rädsla

2022-12-21

Alla våra känslor har kärlek eller rädsla som grund, dom är oförenliga och kan inte upplevas samtidigt. 

Genom en ökad medvetenhet kring vilka våra grundkänslor är och hur dom får oss att agera och varför dom finns – tror jag att många fler naturligt skulle ställa fler frågor till sig själva när nervsystemets ”fight and flight mood” kickar in. Som, är det sant ? är jag helt säker på att det är sant ? vad är känsla vad är fakta osv.

I vårat samhälle idag upplever jag att vi får mycket information tex om höjda räntor, elpriser, bensinpriser, matpriser, inflation, krig, ohälsa, sjukdomar och ökad kriminalitet. Det i sin tur gör att våra nervsystem pumpar ut kortisol i våra kroppar som en konsekvens av att vara i rädslosystemet. Genom att vi då upplever att allt det vi hör är sant ”står lejonet framför oss” och är påväg att attackera och döda oss. 

Att enkel, naturligt utan ansträngning få ta del av allt gott som händer i världen och alla situationer där det skapas mirakulösa fantastiska lösningar behöver vi ofta anstränga oss för att få ta del av. 

Jag är övertygad om att vårt välmående generellt skulle öka dramatiskt om vi ökade förutsättningarna för vårt nervsystem att ge oss mer av oxytocin – kroppens ”må bra” hormon genom att fokusera på det goda, omtänksamma generösa och villkorslös kärlek.

Här är är våra nio medfödda grundkänslor – lika över hela världen.

Känsla:Äckel och avsmak
Impuls att agera: kväljningar, spotta ut, kräkas.
Känslans funktion: Skydda sig från att få i sig något farligt.                                                                      

Känsla:Avsky/förakt
Impuls att agera: få bort, dra sig undan från det som väcker känslan.
Känslans funktion: skydda oss från något som kan skada.

Känsla:Förvåning/överraskad
Impuls att agera: Stanna upp, tänka efter.
Känslans funktion: Stanna upp, ompröva, omvärdera.

Känsla: Glädje/kärlek
Impuls att agera: Hålla kvar, fortsätta aktiviteten.
Känslans funktion: Öka det behagliga som ger glädje, vila, avslappning, välbefinnande.

Känsla:Ilska
Impuls att agera: Attackera verbalt eller fysiskt, försvara.
Känslans funktion: Försvara sig fysiskt och känslomässigt, hindra andra från att attackera mig.

Känsla:Ledsen/sorg
Impuls att agera: dra sig undan, gråta, bli passiv, stänga av, grubbla.
Känslans funktion: Skapa eftertanke, bevara det värdefulla.

Känsla:Nyfikenhet/intresse
Impuls att agera: närma sig, undersöka, pröva.
Känslans funktion: närma sig, undersöka något som väcker intresse/känns viktigt/ger välbehag.

Känsla:Rädsla/oro
Impuls att agera: undvika, fly undan, söka hjälp, bli passiv.
Känslans funktion: undvika faror/skador, söka skydd.

Känsla: Skam
Impuls att agera: avbryta det man gör, gömma sig, gå undan.
Känslans funktion: Följa normer/regler, stoppa negativa beteenden.

Allt löser vi inte med kärlek. Men genom kunskap och ökad medvetenhet ökar vi sannolikheten att mer aktivt agera och välja mer utifrån kärlek än rädsla.

”Where attention goes – energy flows” 

Anne-Leé Holmberg