DAG 21. Att göra val –din relation till och erfarenhet av val

2021-12-21

Oavsett om du är medarbetare, chef eller ”bara” människa, dyker det ibland upp nya omständigheter eller nya förutsättningar runtomkring oss.

Då finns det ett värde i att stanna upp för att sortera och strukturera inför nästa steg – både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

För många är ett bra första steg att skapa en egen plan eller ett beslutsunderlag som vi känner oss trygga med inför de val vi står inför. Planen kan vi sedan använda och utgå ifrån när vi närmar oss ett vägskäl eller står i ett vägskäl.

I din plan skapar du en tydligare målbild och definierar fördelar/vinster för dig själv av att nå målet. Du beskriver också ett antal delmål – steg på vägen – mot ditt mål, för att du ska veta att du är på rätt väg.

företagssymbolen