DAG 2. Samarbete och kommunikation skapar synliga mätbara resultat

2021-12-02

Av erfarenhet vet vi att samarbete bidrar till känslan av delaktighet. Min övertygelse är, att först när vi människor själva blir medvetna om hur vårt beteende och förhållningssätt påverkar vår förmåga att åstadkomma det vi säger att vi vill, så kommer förändringen att ske på riktigt. Alla som har valt att arbeta som ledare har enligt min erfarenhet inte alltid ett välutvecklat lyssnande och är kommunikativa, inspirerande och modiga.

För mig är en tydlig ledare någon som bidrar till omgivningen och är optimal för helheten i sitt uppdrag – vilket skapar positiva, synliga och mätbara resultat i organisationens verksamhet.

företagssymbolen