DAG 16. Acceptans – en förutsättning för förändring

2021-12-16

Ibland har vi förutsättningar.

Ibland behöver vi skapa förutsättningar.

I situationer när något ska bli eller behöver bli annorlunda framöver, finns det oftast inget färdigt svar för hur vi ska agera i ett nästa steg. Oftast behöver vi en uppsättning verktyg att välja på för att komma vidare. Ett av mina favoritverktyg, även om det kan vara ganska smärtsamt, är att grunda sig själv, frågeställningen och situationen genom att acceptera saker precis som de är. Utan att värdera som rätt eller fel, bra eller dåligt.

När acceptansen finns där, är det oftast mycket lättare att ta ett nästa steg.

företagssymbolen