DAG 15. Bygga en långsiktig, varaktig, positiv förändring

2021-12-15

Jag är övertygad om att när vi tar hundra procent ansvar för oss själva, vår hälsa, våra relationer och vår livsstil känner vi oss så nöjda med vårt agerande att vi känner i hela kroppen att vi utvecklas.

Tror mycket på att det är genom små, små steg som vi bygger en långsiktig varaktig förändring i en positiv riktning. Vad det handlar om är att se saker, hitta sätt att förhålla sig samt grunda det i sig själv. Och sedan utifrån bästa förmåga leva det i vardagen. När vi stannar upp på detta sätt blir vi tydliga inför oss själva och inför andra.

Något har blivit annorlunda och vi får ett bättre resultat.

företagssymbolen