DAG 14. Skapa en god känsla vid förändringar

2021-12-14

Det blir enklare om vi utgår ifrån att utveckling genom förändring i grunden är positiv. För de flesta av oss är det lättare att leda sig själv och andra genom förändringar, när vi själva valt förändringen än när andra väljer åt oss.

Vad som behövs är oftast bara att vi avsätter tid för tankar och frågor och skapar en ”grundplan” att utgå ifrån. Då blir bilden tydlig av vad förändringsprocessen innebär på kort och på lång sikt.

När vi genomfört processen med att ta fram ”grundplanen” för vad vi behöver förändra eller göra annorlunda, har det naturligt skapats välgrundade val, fokus och energi och en god känsla att ha med på vägen.

företagssymbolen