DAG 12. Leda dig själv och andra

2021-12-12

När du leder dig själv behöver du ha tillit till dig själv.

Då kommer andra att av egen kraft få del av din goda energi och ditt framåtriktade sätt att leda i din person och profession. Din energi, ditt sätt att förhålla dig och ditt humör smittar.

Men det börjar hos dig.

Min erfarenhet är att vi har en tendens att knöla till det helt i onödan genom att glömma stämma av med omgivningen i stundens hetta. Var med och behandla andra som du själv vill att andra ska vara med och behandla dig.

företagssymbolen