DAG 1. Align Human & Strategy – förena människor och strategier

2021-12-01

Align Human & Strategy är Lead by Professions payoff. För mig symboliserar Align Human & Strategy den självklara kombinationen av det mjukt mänskliga och det hårt resultatfokuserade. Det här är något jag i hela mitt arbetsliv sett som naturligt att hålla fokus på och bidra till. För dig innebär det praktiska verktyg och nya perspektiv i och för ditt sätt att leda människor och verksamheter mer framgångsrikt. Min vision är att skapa ett mer tydligt och kommunikativt ledarskap för människor i arbetslivet  och i livet i stort. Samtidigt som du som ledare uppnår dina mål.

företagssymbolen