Att vara mer än du gör

2017-08-31

I vårt yrkesliv bedöms vi ofta på det vi gör. Många belöningssystem baseras på det du faktiskt gör i antal gånger under en period eller processer som du utvecklar eller tabeller som du fyller i. Men ibland gör du ännu mer för verksamheten bara genom att vara den du är. Din närvaro, du som förebild eller ditt förhållningssätt i en fråga kan ge större effekt än det du faktiskt gör.

Du är helt enkelt mer än det du gör.

Detta är ingenting som är självklart och vi kan inte påvisa sanningshalten i det vi säger på en vetenskaplig grund. Men vi har använt verktyg i förändringsprocesser och sett framgången i det. Vi har också använt verktyg som inte visat sig ge någon effekt. Det här kommer vi att förmedla till dig och tillsammans med dig. Upplägget bygger på att vi varvar kortare föreläsningar med att vi själva spelar upp situationer, låter er reflektera över det vi säger och helst berätta egna historier kring ämnet. Det är frivilligt, men önskvärt, att ni delar med er av era tankar. Ingen föreläsning är längre än 20 minuter och inget grupparbete är längre än 30 minuter.

Under förra året genomförde vi ett antal interaktiva föreläsningar utifrån rubriken ovan, nu kommer vi erbjuda det till fler. Ni bjuds in till ett spännande tillfälle med många reflektioner kring ledarskap i stort och smått. Vi pratar förhållningssätt och konkreta verktyg för dig i din yrkesroll.

Anne-Lee Holmberg från Lead by Profession AB och Mats Bodin från Talkaround AB har en lång erfarenhet från förändringsprojekt och chefscoaching i både näringsliv och offentlig sektor. De har genom åren utvecklat och använt en rad konkreta verktyg som erfarenhetsmässigt visat sig fungera. Men dessa bygger tydligt på ett personligt förhållningssätt som ingen kommer att lära dig, men som du kan lära dig själv.

Är du intresserad av att veta mer  ? 

Hör gärna av dig så pratar vi mer.

Anne-Leé Holmberg