Att träna sin ledarförmåga kan man verkligen göra på olika sätt….

2018-05-18

IMG_0785

För några veckor sedan var jag på en träning som min äldsta dotter hade med sin häst, Metendro. Tidigare samma dag hade jag arbetat med en grupp chefer/ledare. Mitt uppdrag där hade varit att bidra till att öka deras egen förmåga att aggera och hantera olika situationer i sin vardag, och i mötet med sina medarbetare.

Den här dagen hade varit en blandning av teori, diskussioner och träning kring relevanta medarbetarsituationer. Vi pratade mycket om vikten av att arbeta proaktivt och framåtriktat. Men även att det ibland finns ett värde att stanna upp för att skapa tydlighet om val framåt, men utan för den sakens skull backa som ledare… Att backa eller att inte påvisa vägen skapar ofta en osäkerhet och otydlighet i frågor som, Vem är det som leder? Vem är det som tar beslut? Vad får jag och vad får jag egentligen? Vad händer nu….osv. Om man istället stannar upp för att tillsammans diskutera ett nästa steg är det oftast mer kraftfullt för processen som helhet. Men det bidrar även till en tydlighet i relationen om vem som är ytterst ansvarig.

När jag samma dag senare på kvällen står där i ridhuset ser jag Metendro bli osäker/rädd /inte hade lust att hoppa över ett hinder precis när han ska ta av och hoppa över. Inom ett lopp av en tiondels sekund blir han osäker på något, böjer halsen 90 grader samtidigt som han i språnget försöker göra något som liknar en katapult liknande rörelse. Då blundar jag, som tur var satt min dotter kvar.

Min första tanke var självklart, skönt att det gick bra. Men när jag minuten efter lyssnade på vad hennes tränaren sa så lät det i min öron väldigt likt det som jag tidigare under dagen tillsammans gruppen pratat om som framgångsfaktorer i ledarskap generellt.

Så här lät det;

  • Bra att du red på trots att han var osäker, om du är osäker blir Metendro osäker.
  • Du kan göra nästan vad som som helst i den stunden men inte tveka eller backa…
  • När det händer, är det viktigaste att du är tydlig med vad det är som gäller justnu för att skapa trygghet och tillit.
  • Blir han osäker behöver du vara mer tydlig än vanligt för att hjälpa honom.

Skulle kunna varit mina ord tidigare på dagen tänkte jag