Att medvetet mixa språk = kraftfull kommunikation?

2014-06-02

Många av oss arbetar redan idag i miljöer eller har en livsstil som innehåller en vardag av olika språk som blandas i våra sinnen. Jag upplever att vi oftast tvingas välja det ena eller andra språket, för att upplevas som professionella, affärsmässiga och kompetenta i andras öron och ögon.

När jag drömmer och önskar ser jag gärna en vardag där vi blandar relevanta språk, på olika sätt beroende på vilken situation vi befinner oss i, som en möjlighet att skapa starkare avtryck och känsla för oss själv och andra när vi kommunicerar.

Svenska ord blir ibland så “tama” även om avsikten är att lämna ett avtryck, t.ex. skapa en känsla av värme, omtänksamhet, tydlighet eller tillrättavisande. Här kommer några exempel, den här gången en jämförelse mellan svenskan och engelskan. Prova gärna att säga både det svenska och det engelska ordet högt för dig själv:

  • Medkänsla eller COMPASSION
  • Förmåga eller ABILITY
  • Kärlek eller LOVE
  • Den här vägen eller THIS WAY
  • På riktigt eller FOR REAL
  • Avsikt eller INTENTION

Känner du någon skillnad? För mig blir det mer på riktigt, mer målande, med de engelska orden – mer feeling!

De flesta av oss är nog överens om att det inte alltid är VAD du säger utan HUR du säger som är det viktiga. Att det är känslan du lämnar efter dig från ett möte med en eller flera som du själv och andra kommer att minnas.

Även om mitt intellekt och min logiska sida säger att resonemanget med flera språk är knasigt, så gillar jag det. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att uttrycka och skapa en känsla, mer än att bara använda ord för att de är rätt.

Tänk dig en vardag där vi väljer relevanta språk beroende på vad vi vill åstadkomma för avtryck och känsla. Den vardagen känns på ett sätt långt bort – men ändå härlig.

Att drömma är ibland att skapa framtid !

Anne-Leé Holmberg