Att bidra med synbara resultat – på riktigt

2016-10-06

När jag avslutar uppdrag frågar jag ibland, tyvärr alltför sällan, om personen jag samarbetat med i några korta rader text kan berätta vad vårt samarbete mer konkret bidragit till. Nedan är en text från en chef och ledare som jag samarbetat med i ett utvecklingsprogram under cirka 8 månader. När vi inledde vårt samarbete lät det ungefär så här:

”Jag behöver få med mig min verksamhet på ett bättre sätt, känns som om jag måste dra de andra efter mig i den förändring vi genomför. Känner mig stressad över att jag inte når fram i min kommunikation, fastän jag själv tycker att jag är tydlig.”

Och så här lät det när chefen/ledaren använt insikter och nya perspektiv från utvecklingsprogrammet i sitt arbete och sitt liv under en tid:

”Du frågade vad jag konkret gör annorlunda i min vardag efter vårt samarbete. Jag upplever att min ledarstil idag mer bygger på att involvera och skapa delaktighet på ett naturligt och tydligt sätt i det dagliga. Att göra själv är ibland det enklaste, och det är jag bra på. Men jag ser nu hur betydelsefullt det är att tillsammans med andra ha fokus på mål, likaså att vägen dit är viktig för arbetsglädjen, både för de medarbetare jag leder men även för mig själv. Mycket, mycket viktigare än jag tidigare förstått och registrerat.

Jag har hittat ett sätt att vara och förhålla mig till mitt arbete som ger både mig själv och andra energi på ett positivt sätt. Mitt numera strukturerade arbetssätt, i kombination med mitt i grunden genuina intresse för människor och verksamheter, gör att jag naturligt använder mina egna drivkrafter på ett positivt sätt som jag hade tappat bort längs vägen. Kan bara konstatera att jag är tydlig i min kommunikation, när jag lagt tid på förberedelse och landat i en grov plan för vart vi ska och hur det i stora drag kommer att gå till. Och detta gäller även för mig privat, när jag är make och pappa.

Sammanfattningsvis är jag mer strukturerad i mitt arbetssätt, gör färre saker och skapar bättre resultat. Hade till och med sex veckors semester i sommar med familjen! Jag har mer tid ”över” och skapar fler möjligheter även för oplanerade händelser, något som jag tror att många i min omgivning uppskattar, och självklart även jag själv.

Det där med att ”förberedelse och fokus skapar framgång” har jag numera som en ledstjärna. Tack för all hjälp och support – även om du ibland varit ganska jobbig att vara med… ha, ha, ha!”