Arbete som en del av livet

2019-06-02

Vi vet inte hur många liv vi har, men vad vi vet är att vi har ett och att det är det som pågår just nu.

IMG_4207 (1)

Tänk dig att du har 100 procent energi som du har tillgång till att fördela över en dag, vecka, månad eller år. Många idag har mer eller mindre omedvetet fördelat eller fördelar sin energi som om arbete är livet – och har glömt bort att arbete är en del av livet. De flesta av oss spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet. Det gör att vi behöver hitta sätt att förhålla oss till arbetet mer medvetet när vi väljer hur vi fördelar vår tid och energi. När vi gör det skapas en helhetskänsla av välmående, kraft och glädje.

Livet i sig har en tendens att leva sitt eget liv, om vi inte då och då stannar upp. Det handlar om att känna efter, lära av sådant som vi skulle gjort annorlunda och stämma av med oss själva att vi är på den väg vi vill vara. Det finns ett stort värde i att veta vart vi är på väg i livet i stort. Med en ökad medvetenhet och en grundplan att utgå ifrån, kan vi styra oss själva och fördela vår energi mellan arbete och privatliv mer tydligt i vår vardag.

Med alla möjligheter som ligger framför oss mest hela tiden behöver vi göra fler val än tidigare. Det i sin tur gör att vi behöver styra vår tid mer fokuserat och medvetet, med både huvud och hjärta, för att använda vår energi på bästa sätt. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra.

Jag är övertygad om att det mesta är möjligt. Det vi behöver göra är att mer medvetet välja fokus i arbetet utifrån roll, uppdrag, förväntan och mål. Då kan vi vara där som ”hela människor” och får naturligt tillgång till vårt bästa jag.

När vi inte är på arbetet har vi alla olika liv, utifrån vilka vi är och hur vi väljer att prioritera det vi tycker är mest värdefullt och viktigt.

Oavsett hur vi väljer att leva våra liv har vi alla ett långsiktigt behov av att må bra och ha energi över på pluskontot för att uppleva en känsla av balans och glädje i våra liv. När vi mår bra och har energi över, skapas det synbara positiva resultat både för oss själva och för andra.

”Livets meningsfullhet och lycka skapas inifrån, arbete och uppdrag skapas utifrån.”

Fortsatt bra vecka från ett  juni  Stockholm

Anne-Leé Holmberg