A Human Leadership Lifestyle

2013-10-04

Framtidens ledarskap och mänskligt välmående i allmänhet tror jag kommer att handla mycket om att på olika sätt vara mentalt närvarande i sin vardag. Vi människor är ju alltid med oss själva var vi än är, oavsett om det är på arbetet eller i privatlivet.

Under det senaste året har jag använt ett uttryck som jag tycker mycket om, A human leadership lifestyle. Min önskan är att det ska användas i forum där frågor kring ledarskap och livsstil är i fokus. A human leadership lifestyle. För mig symboliserar uttrycket en respekt för vem jag är, för vem du är och för den kunskap och potential vi människor naturligt har.

A human leadership lifestyle – helt enkelt ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden.

Tänk om vi mer självklart skulle använda det mänskliga perspektivet att utgå ifrån. Som en kraft, livsfilosofi, grundprincip, mindset, förhållningssätt, synsätt, värdegrund, eller vad du nu väljer att kalla det. När vi är nöjda med vårt eget sätt att agera på, är vi oftast även ett positivt bidrag för vår omgivning. Att bara vara på plats, eller i ett sammanhang rent fysiskt, för att det passar vår kalender eller vår omgivning, tror jag inte mycket på när vi pratar om framgångsrikt ledarskap eller mänskligt välmående. Min känsla är att många idag söker en metod eller ett verktyg för att använda i sin vardag, som en hjälp i livet i stort och smått.

Det verktyget menar jag är du själv. Men precis som andra verktyg kräver det fokus, träning och lyssnande.

Tills för några år sedan var det mest chefer som fick träning i ledarskapets mysterier. Man erbjöds olika former av individuella utvecklingsprogram eller träning i grupp. Fokus var förstås på att underlätta vardagen som chef, det vill säga kunna vara tydlig med sitt uppdrag samt också kunna vara tydlig i mötet med kollegor och medarbetare. Idag riktar sig många ledarskapsutbildningar till alla som är intresserade av att utvecklas och lära sig att strukturera upp sitt livspussel och generera välmående.

Att leda sig själv i vardagen. Ibland känns det som om vi gör något svårt av något som egentligen är väldigt enkelt. Mest handlar det om att stanna upp och lyssna på den där kloka rösten som vi alla har inom oss, men som vi inte alltid har kontakt med när vi hela tiden är på väg.

En del chefer jag möter i mina uppdrag brukar jag göra uppmärksamma på att de förhåller sig till sitt arbete som om de arbetade med akutsjukvård. Det vill säga allt måste hända nu. Med ett sådant agerande uppstår snabbt en röra. Det som ofta saknas är en plan eller en grundstruktur som stödjer vardagen.

Världen snurrar snabbt och det gäller att inte tappa fotfästet. I vårt samhälle finns en omåttlig längtan efter yoga, mindfulness och liknande – verktyg som handlar om att skapa närvaro i vardagen. Med närvaro blir det enklare att vara tydlig, att sortera i alla val som vi ställs inför varje dag. Jag kan se ett värde för oss människor idag, både i arbete och i privatliv, att bli mer närvarande och tydliga för och med oss själva.

  • Vi människor behöver uppmärksamma och utgå mer från det det mänskliga perspektivet i vår vardag. Det är därför jag tror på A human leadership lifestyle.