Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2017-01-23

Är du intresserad av ett utvecklingsprogram
 i en kreativ miljö utanför mötesrummet?

De senaste åren har jag genomfört en del utvecklingsprogram utanför det traditionella mötesrumsupplägget på kontoret i WaterFront Building. Ibland även en mix av både det traditionella och den kreativa miljön. Det har varit framgångsrikt, och nu vill jag erbjuda det till fler. Oavsett vilken kreativ miljö vi befinner oss i, är det gemensamma för arbetet […]

2016-12-24

Önskar dig en God Jul & Gott Nytt År ! – DAG 24.

DAG 24. Du behöver veta vart du är på väg, men även hur du ska ta dig dit Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade […]

2016-12-23

DAG 23. Mod – att vara tydlig inifrån

Hur du förhåller dig till dig själv, omgivningen och uppgiften är helt avgörande för resultatet. Allt börjar hos dig – det finns inga genvägar. Human leadership är ett förhållningssätt och skapar kraft i hur du förhåller dig till dig själv, arbetet, affärerna och livet. Helt enkelt, hur du är. Human leadership bygger på en stark […]

2016-12-22

DAG 22. Ta beslut med både hjärta och hjärna

Tänk dig att du står inför ett beslut. Du har samlat alla fakta, ändå är det något som inte känns bra. Vi människor är naturligt smarta i grunden när vi utgår från och är vårt ”bästa jag”. Jag brukar använda två utgångspunkter som handlar om ”fakta” och ”feeling” (känsla). Vi behöver sortera i våra tankar […]

2016-12-21

DAG 21. Att göra val –din relation till och erfarenhet av val

Oavsett om du är medarbetare, chef eller ”bara” människa, dyker det ibland upp nya omständigheter eller nya förutsättningar runtomkring oss. Då finns det ett värde i att stanna upp för att sortera och strukturera inför nästa steg – både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. För många är ett bra första steg att skapa en […]ARKIV