Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2017-04-20

Lätt att underskatta kraften av ”kvitton” i vardagen

Jag lever med en övertygelse att människor i grunden är goda och vill göra gott. Men, ibland blir det så tydligt att jag underskattar kraften i de där ”kvittona” vi ger och får ifrån varandra i vardagen. Så svårt att säga, men så enkelt att göra när det är grundat i oss, äkta och sant […]

2017-03-13

Har du laddat ner ”HR i praktiken” från App Store?

Jag är helt övertygad om att det vi ser i dag i form att stöd till chefer och ledare i ”App-världen” bara börjat. Om du hade frågat mig för några år sedan hade jag med största sannolikhet haft ett mindre positivt sätt att förhålla mig till den här typen av digitalt stöd och support. Inte […]

2017-01-23

Är du intresserad av ett utvecklingsprogram
 i en kreativ miljö utanför mötesrummet?

De senaste åren har jag genomfört en del utvecklingsprogram utanför det traditionella mötesrumsupplägget på kontoret i WaterFront Building. Ibland även en mix av både det traditionella och den kreativa miljön. Det har varit framgångsrikt, och nu vill jag erbjuda det till fler. Oavsett vilken kreativ miljö vi befinner oss i, är det gemensamma för arbetet […]

2016-12-24

Önskar dig en God Jul & Gott Nytt År ! – DAG 24.

DAG 24. Du behöver veta vart du är på väg, men även hur du ska ta dig dit Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade […]

2016-12-23

DAG 23. Mod – att vara tydlig inifrån

Hur du förhåller dig till dig själv, omgivningen och uppgiften är helt avgörande för resultatet. Allt börjar hos dig – det finns inga genvägar. Human leadership är ett förhållningssätt och skapar kraft i hur du förhåller dig till dig själv, arbetet, affärerna och livet. Helt enkelt, hur du är. Human leadership bygger på en stark […]ARKIV